La Associació

Inici / La Associació

asociacionL’ASSOCIACIÓ NACIONAL DE COMPRADORS I PROPIETARIS PRIVATS D’HABITATGES (ANCOVI), amb CIF G 65017402, està inscrita al Ministeri de l’Interior en el Registre Nacional d’Associacions Grup 1, Secció 1 amb el núm Nacional 593.101 amb data 29 de juliol de 2.009.

Els objectius inicials de l’Associació s’han anat adaptant a la realitat social existent en el moment actual, en què per fortuna ja s’han reconegut la multitud de perjudicis que la legislació inadequada ha creat als consumidors i usuaris.

La intervenció d’Europa ha permès actualitzar algunes normes preocesals principalment com l’oposició a les execucions hipotecàries per clàusules abusives en el cas de consumidors.

Però encara queda molt per fer si tenim en compte que ni la Unió Europea, ni la normativa espanyola reconeix als autònoms i petits empresaris com a consumidors amb els abusos que la banca ha realitzat i segueix realitzant amb ells.

Costarà molt, que es reconegui que un autònom o un petit empresari no disposa de cap tipus de preparació o de suport diferent al del consumidor, que és un consumidor més i que és el veritable perjudicat de tota aquesta situació.

Però en això estem i seguirem des dels nostres equips jurídics i des de tots els mitjans possibles, lluitant en la defensa d’aquests autònoms i petits professionals i empresaris.

A més de tot això hi ha molts altres reptes en el present i futur pròxims en relació amb l’habitatge, amb l’accés a l’habitatge i sobretot amb les noves necessitats d’habitatges.

En un món que cada dia és més insostenible, es necessiten noves formes d’habitatges que permetin un menor ús de materials així com l’ús de productes reutilitzables, renovables i reciclats que col·laborin al manteniment sostenible del medi en el qual vivim.

La erràtica política urbanística de les administracions públiques, l’excessiu intervencionisme en tot el relacionat amb l’Urbanisme, la manca de visió de les necessitats de la població actual; l’existència de centenars de milers de parcel·les i d’habitatges en urbanitzacions sense acabar i sense rebre per l’Administració local, amb els perjudicis que això s’originen a centenars de milers de famílies i les múltiples possibilitats que hi ha per solucionar aquesta situació, fa necessàries noves formes d’associació dels particulars per donar solució als nous problemes plantejats.

L’envelliment de la població i les noves necessitats residencials de la mateixa sense que en el present hi hagi solucions encara que s’entreveuen camins com el cohousing, les cooperatives d’habitatges i figures similars fa que es necessiti un suport a totes aquestes iniciatives, raó d’existir de ANCOVI.

Benvingut a la seva nova llar.

Compartir en redes sociales